Адал эт кандай болот?

Шариатта адамдардын жеп-ичүүлөрү үчүн бир катар жаныбарлар менен канаттууларга уруксат берилген жана алардын адалдыгы Кураан жана сүннөттүн же андан алынган так көрсөтмөлөр менен бекемделген. Ислам дини эттин адал болуусу үчүн уруксат берилген малга (канаттууга), касапка жана союу процессине бир катар талаптарды койот. Бул талаптар аткарылбаса мал уруксат берилгенине карабай адал деп эсептелбейт. Касапка (мал сойгон…