Гриль халалбы?

Тоок этин саткандар жана алып жегендер муну билеби? Тоок этин (гриль, курица) баарыбыз жакшы көрөбүз жана сүйүп жейбиз. Ресторан, кафелерден сырткары көчөдө туруп саткандар да өтө көп. Анткени, талап бар! Бирок, биз мусулмандарды түйшөткөн маселе «Адалбы?» деген суроо. Бардык тоок этин сатуучулар (кафе, ашкана ээлери жана көчөдө гриль саткандар) бир ооздон жапырт «халал» деп жооп…