Жада калса «кетчуп» дагы харам!

Урматту керектөөчү! Маркеттерде, дүкөндөрдө сатылып жаткан кетчуп, томат азыктарына маани бериңиз! Жөнөкөй көрүнгөнү менен (кантип эле харам болсун дегендер жок эмес) бул азыктардын курамына кошениль атту курттун (кене) боегу, тактап айтканда КАРМИН боегу кошулат. Кармин — боюгу харам экени маалым. Ушул сүрөттө көргөзүлгөн «Обжорка» соода маркасына таандык кетчупта дал ошол «кармин» боегучун кезиктирдик.