Балык икраларынан абайлаңыз

Дагы бир азыкта Харам компонент Шариат боюнча Балык адал, анын икрасы (жумурткалары) да адал. Анда меселе жок. Бирок, бул икраларды өндүрүш тармагындагылар толук түрдө харамга айлантып салууда. Маселен икралардын даамын жана түсүн өзгөртүүдө Харам кошулмаларды кошууда. Бул икралар тамактануучу жайларда, суши азыктарында да кеңири колдонулат. Андыктан ал азыктар да (эгер кошулса) Харам болот! Кызык болсо…