Ишенсең ишен, болбосо жок

Урматтуу мусулман бир туугандар! Бул биздин Органга таандык халал сертификаты (сүрөттө). Аталган сертификат тамак-аш азыктарын өндүрүүчү, мамлекеттик каттоодон өткөн, официалдуу түрдө иштеп жаткан ишканаларга берилет. ⠀⠀ Кайсыл бир тамак-аш азыктарын өндүрүүчү ишкана «Халал сертификатын» алган болсо биздин Орган ал азыктын адалдыгына кепилдик берет. ⠀⠀ Жана бул сертификаттын жарактуу мөөнөтү болгону бир жыл. Сертификаттын мөөнөтү бүткөн…