«ТОЙБОСС» ЭКЗАМЕН ТАПШЫРДЫ

ОсОО «Адал Азык» ишканасынын кызматкерлери халал стандарттары боюнча экзамен тапшырышты. Кыргызстан халал индустриясын өнүктүрүү борбору тарабынан сертификатциялоо этабынан өткөн ар бир мекеме, ишкана жана өндүрүмдө Ички Халал топ (ВГХ) түзүлөт. Ал группа атайын халал стандарттары боюнча окуудан өтүп, күбөлүк алышат. Анын натыйжасында чыгарылып жаткан өндүрүмдүн халал стандарттарынын негизинде өндүрүлүп жатканын көзөмөлдөөдө биздин борборго көмөкчү болот…