Токто, бул — АРАМ!

Кайсыл бир шириндиктин чел кабыгында «Е120» көрсөңүз, ал азыкты колдонбогула. Бул — арам! «Е120» бул — Кошениль деп аталган кененин (клещевой) кислотасы. Бул табигый боюк (Е120) адатта тамак аш өндүрүүдө колдонулат. Көбүнчө эт, балык эти,сүт азыктары, кондитердик азыктар, соус жана алкоголсуз (түстүү) суусундуктарда көп колдонулат. «Е120» кошулмасы кене, курт — кумурскалардан алынуучу боюк. Бул азыктарды…